Twój horoskop

Ułożenie horoskopu to przeciwnie interpretacja pewnych układów planetarnych, a tym samym ichniejszym wpływu na dokładnie sprecyzowane znaki zodiaku. Horoskopy układa się nie da odrębnych osób czy tez grup wiekowych, a dla znaków zodiaku, czyli osób, które są urodzone w danym momencie. Prawie każdy posiada inne cechy, które przypisane są przez czas urodzenia.

Jednak nie prawie każdy rodzi się w zupełnym znaku zodiaku, niektórzy przychodzą na świat na przełomie dwóch znaków, w dniach, gdy zasięg jednego znaku się kończy, a drugiego zaczyna. Wówczas taka osoba ma możliwość posiadać cechy z pogranicza tych dwóch znaków i także jeden układ gwiazd nie będzie dla niej adekwatny. Rok posiada 12 miesięcy i tyle samo posiadamy też znaków zodiaku, każdego roku planety, ziemia i księżyc układają się całkiem inaczej na nieboskłonie w danym znaku i określonym roku. Jedne planety wspomagają dane części życia, inne zajmują się czymś odrębnym. Chodzi w głównej mierze o to, że w danym momencie pewna planeta tak czy owak oddziałuje na pewien znak i na tej bazie można wytworzyć horoskop miesięczny. Po jakimś czasie oddziaływanie planety mija i przechodzi ona w inny znak, a tym samym wówczas funkcjonuje na kogoś innego. Pokrótce tak można by opisać na czym polega horoskop. Jego ułożenie jest skomplikowane i nie w każdej sytuacji udaje się wszystko należycie zinterpretować, bo jak wiadomo ilu ludzi, tyle interpretacji danego tematu. Bezsporne założenia są jednakże niezmienne i na nich aktualnie opiera się prawie każdy wróżbita, który preferuje przygotować dla danej mężczyźni i kobiety system postępowania na określony miesiąc a również instrukcje, co do tego, jak powinna żyć.

Sprawdź tutaj: Horoskop baran.